"Евразия" ӨСК-кәсіпқойларға сеніңіз

"Евразия" ӨСК-кәсіпқойларға сеніңіз

2018 жылы құрылған "Евразия" өмірді сақтандыру компаниясы "АҚ Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығының көпжылдық көшбасшысы – "Евразия" СК " АҚ еншілес ұйымы болып табылады. Біз өз қызметімізде бас компанияның республика ішінде және әлемнің 150-ден астам елінде 25 жыл табысты жұмыс істегені үшін алған бай тәжірибесіне сүйенеміз. "Өмірді сақтандыру" саласында 2019 жылғы 24 шілдеде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берген № 2.2.52 лицензияның негізінде қызметін жүзеге асырады.

Қаржылық көрсеткіштер

Бүгінгі таңда "Евразия" ӨСК жарғылық капитал деңгейі бойынша абсолюттік көшбасшы болып табылады – 15 млрд теңгеден астам немесе Қазақстанның "өмірді сақтандыру" нарығының қалған барлық қатысушыларын капиталдандырудың жалпы көлемінің 44,5%. Бас компаниямен бірге жарғылық капиталдың мөлшері 192 млрд теңгеден асады, бұл ҚР барлық қалған сақтандыру компанияларының жиынтық жарғылық капиталдарының 95% тең.

Қосымша:

  • Активтер – 62,8 млрд теңге;
  • Меншікті капитал - 17,8 млрд теңге;
  • Сақтандыру резервтері-44,3 млрд теңгеден астам.

Рейтинг

Standard & Poor ' s халықаралық рейтингтік агенттігі "Евразия" ӨСК АҚ рейтингін BBB деңгейінде - "тұрақты" болжаммен растады, бұл сенімділік пен қаржылық тұрақтылықтың жоғары деңгейінің көрсеткіші болып табылады және Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингіне сәйкес келеді. 

Серіктестер мен клиенттер

"Евразия" ӨСК АҚ келесі бірлестіктерде мүше болып табылады:

  • "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ;
  • "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы;
  • Сақтандыру омбудсманы өкілдерінің кеңесі;
  • Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы.

"Евразия" ӨСК АҚ клиенттерінің арасында-тау-кен өндіру, мұнай-газ өнеркәсібінің ірі кәсіпорындары, телекоммуникация, көлік және басқа салалардағы алыптар. Компанияда барлығы: 6 426 заңды және 49 647 жеке тұлғалар сақтандырылған.

Артықшылықтары

"Евразия" СК "АҚ бас компаниясымен бірге" өмірді сақтандыру "және "жалпы сақтандыру"салалары бойынша сақтандырудың барлық түрлері бойынша заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсету. Ынтымақтастықтың барлық кезеңдерінде жеке кеңесші. Сақтанушы қызметінің ерекшелігін ескеретін сақтандыру бойынша кешенді шешімдер. Сақтандыру төлемдері толық көлемде және қысқа мерзімде. 

Жоспарлар

Компания өзінің мақсатын мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі шеңберінде сақтандырудың әлеуметтік маңызды өнімі және бірлескен зейнетақы аннуитеті сияқты өмірді сақтандыру саласының нарықтан күтілетін өнімдерін енгізу есебінен, сондай-ақ клиенттік сервисті жақсарту үшін инновациялық өнімдерді іске асыру, сақтандыру тарифтерін дербестендіру есебінен де белсенді дамытуды қояды, бұл сақтандыру өнімдерін одан да ыңғайлы және қолжетімді етеді.