Қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру

 «Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» Заңға және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес сақтанушы мен сақтандырушы арасында жасалатын шарт негізінде еңбек (қызметтік) міндеттерін атқару кезінде өмірі мен денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін қызметкердің пайдасына жүзеге асырылатын қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру.

САҚТАНДЫРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

 • Заңнаманы сақтау;
 • Қаржылық қорғалу;
 • Қызметкерге еңбекке қабілеттілігінен айырылу дәрежесін белгілеу мерзімі ішінде зардап шеккен қызметкерге ай сайынғы төлемдер. Мерзім белгіленгеннен кейін денсаулықтың зақымдануынан туындаған шығыстар қосымша өтеледі;
 • 18 жасқа толғанға дейін асырауында болған қайтыс болған қызметкердің балаларына ай сайынғы төлемдер. Жоғары оқу орнында оқу ақысын өтейтін төлемдер – 23 жасқа дейін;
 • ҚР заңнамасына сәйкес қаза тапқан қызметкердің асырауындағы барлық басқа адамдарға ай сайынғы төлемдер.

САҚТАНДЫРУ ШАРТТАРЫ

 • Сақтандыру сомасы: барлық қызметкерлердің жылдық еңбекақы төлеу қорынан кем емес *;
 • Сақтандыру сыйлықақысы: тараптардың келісімі бойынша сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасына көбейтілген кәсіптік тәуекел сыныбына  байланысты экономикалық қызмет түрлері бойынша сараланған сақтандыру тарифі негізінде;
 • Сақтандыру арқылы қорғау: қызметкердің (қызметкерлердің) еңбек (қызметтік) міндеттерін атқаруы кезінде оның салдарынан өндірістік жарақат, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы орын алған, оның кәсіптік еңбекке қабілеттілігінен айрылу, кәсіптік ауруға шалдығу не қайтыс болу дәрежесін белгілеуге әкеп соққан зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік фактордың әсерінен қызметкермен (қызметкерлермен) болған жазатайым оқиға;
 • Зардап шеккен қызметкер қайтыс болған жағдайда оны жерлеуді жүзеге асырған адамға жерлеуге жұмсалған шығыстар 100 АЕК мөлшерінде өтеледі;
 • Егер сақтандыру төлемінің (сақтандыру төлемдерінің) және (немесе) жерлеуге арналған шығыстардың мөлшері ЖОМС шартында белгіленген сақтандыру сомасының мөлшерінен асып кетсе, айырма сақтандырушыға сақтанушының есебінен төленеді.
 • Сақтанушы: заңды тұлға;
 • Сақтандыру аумағы: ұйымның (жұмыс берушінің) аумағы немесе жұмыс уақытының ішінде өзге де жұмыс орны: іссапарлар кезінде, сондай-ақ жұмыс берушінің (Сақтанушының)тапсырмасы бойынша іс-әрекеттер жасаған кезде;
 • Сақтандыру сыйлықақыларын төлеу кезеңділігі: біржолғы немесе бөліп-бөліп төлеу - тараптардың келісімі бойынша;
 • Сақтандыру мерзімі: 12 ай**.

 

    *Жылдық еңбекақы қорын айқындау кезінде әрбір қызметкердің ай сайынғы табысы ең төменгі жалақының он еселенген мөлшерінен аспайтын мөлшерде қабылданады

** Жұмыс берушінің қызметін он екі айдан аз мерзімде жүзеге асыру кезінде шарт осы қызметті жүзеге асыру мерзіміне жасалады

Қызметкерлерді жазатайым оқиғадан сақтандыру ережесі.